Závist v zimě

Není žádný rozdíl mezi žitím a učením…

je nemožné, zavádějící a škodlivé přemýšlet o nich odděleně.

John Holt

Ilustrace strom

JAK SE CHCEME UČIT

Hravě 

 • Prožitkem a vlastní zkušeností.
 • Učení všemi smysly, na skutečných věcech, v souvislostech.

S respektem

 •  S dětmi si chceme budovat přátelský vztah založený na vzájemném respektu.

Venku 

 • Příroda je pro nás darem, lékem, přirozenou inspirací a učitelkou.
 • Chceme v dětech pobytem venku budovat vztah k přírodě a svému okolí.

Vzájemně 

 • Učí se nejen děti, ale i my dospělí. 
 • Učíme se jeden od druhého, mladší od starších, starší od mladších.

Protože chceme

 • Chceme v dětech podporovat vnitřní motivaci k učení.
 • Neznámkujeme, neodměňujeme, netrestáme ale soustředíme se na pokrok jednotlivce.

Rodiče jsou vždy vítáni 

 • Důležitá je pro nás otevřená komunikace, vzájemná spolupráce, podobné naladění a vítána je i vlastní invence ze strany rodičů.

Ilustrace sova

CO SE CHCEME UČIT

Rámcový vzdělávací program 

 • Činností s dětmi se budeme snažit, mimo jiné, naplňovat rámcový vzdělávací program – obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů.
 • Angličtinu formou jednoho dopoledne s rodilým mluvčím.

Kritické myšlení 

 • Podpora čtenářské gramotnosti a kritického myšlení.

Souvislosti 

 • Je nám blízká integrovaná tématická výuka, kdy se děti neučí oddělené předměty, ale vše se spojuje v jeden celek. Tak jako reálný svět.

Kdo jsem 

 • Poznání sebe sama, práce s tělem. Ať už fyzická tak i ta psychická.
 • Komunikační dovednosti, schopnost zachytit a vyjádřit své pocity a emoce a konstruktivně s nimi pracovat.

z čeho vycházíme

Z ČEHO VYCHÁZÍME

 • Děti mají přirozenou chuť a potřebu učit se a rozvíjet se.
 • Každý člověk je jedinečný a má svou individualitu, vlastní strukturu osobnosti, silné i slabší stránky a také různé zájmy, potřeby a cíle. Každé dítě se vyvíjí jinak rychle. Respektujeme individuální předpoklady k učení u každého dítěte.
 • Chceme, aby naše Komunitní třída byla místem, kde se dítě bude cítit dobře a bezpečně, protože bezpečné prostředí je pro učení nezbytné. Proto je pro nás důležité, aby mělo dítě možnost uspokojit všechny své základní potřeby, mezi kterými jsou pocit bezpečí, lásky a úcty. A teprve nad tím stojí potřeba seberealizace, kterou děti nacházejí právě v učení a vlastním růstu.
 • Klíčová, pro pocit bezpečí, jsou i jasná a srozumitelná pravidla chodu školy, psaná i nepsaná, ale hlavně předvídatelná. Tato pravidla jsou tvořena jak průvodci, tak i dětmi.
 • Míra svobody, kterou reálně dítě má, by měla být vždy úměrná míře odpovědnosti, kterou je schopné a ochotné unést.
 • Snažíme se, aby se každé dítě pohybovalo v zóně svého nejbližšího rozvoje. Máme snahu nalézt tu správnou míru výzvy, která neodradí, ale zároveň ani nenudí.
 • Snažíme se děti vést ke zdravému a udržitelnému způsobu života a k (z)odpovědnosti za sebe sama.